Free MemberNot Verified

Công Ty TNHH S?n Xu?t Công Nghi?p Vi?t Delta

?/c: 20/5 ?inh B? L?nh, P. 24, Bình Th?nh, Tp. H? Chí Minh (TPHCM) , Vi?t Nam Tel: (08) 35119589, 35119579 Fax: (08) 35119559

Công Ty TNHH S?n Xu?t Công Nghi?p Vi?t Delta
20/5 ?inh B? L?nh, P. 24, Bình Th?nh, Tp. H? Chí
H? CHÍ MINH, HC
Vietnam

Reseller  ·  Trading Company  ·  Association

Basic Information

Company Name:
Công Ty TNHH S?n Xu?t Công Nghi?p Vi?t Delta
Country:
Vietnam
Registered Address:
20/5 ?inh B? L?nh, P. 24, Bình Th?nh, Tp. H? Chí
H? CHÍ MINH, HC