Free MemberNot Verified

Công ty TNHH TM XNK Africa Vi?t Nam

Công ty chúng tôi chuyên mua các m?t hàng tiêu dùng,th?i trang, qu?n áo, balo, gi?y dép các lo?i, th?c ph?m, m?t hàng nông nghi?p, g?o, h?t tiêu, các s?n ph?m ?óng gói, ???c s?n xu?t t?i Vi?t nam ?? cung ...

Công ty TNHH TM XNK Africa Vi?t Nam
12ATH FLOOR,107 NGUYEN DINH CHIEU
STREET, WARD 6, DISTRICT 3
HO CHI MINH, HC
Vietnam

Wholesaler  ·  Trading Company  ·  Buying Office

Basic Information

Company Name:
Công ty TNHH TM XNK Africa Vi?t Nam
Country:
Vietnam
Registered Address:
12ATH FLOOR,107 NGUYEN DINH CHIEU, STREET, WARD 6, DISTRICT 3
HO CHI MINH, HC