Vertex Wear Ltd.
Company
Vertex Wear Ltd.
UTC, L-17, 8 Panthapath, Karwan Bazar, Dhaka-1215
Vorari, Rajphulbaria, Tetuljhora, Savar, Dhaka
Savar, Dhaka
Bangladesh
Phone:
88-01712154594
Website:
www.vertexgroup.com.bd

Share · Favorite